Ляцяць, ляцяць крылатыя вешчуны

Пераказы і дыктанты

  Вясна ідзе. Хто з вас, сябры, не радуецца надыходу гэтай цудоўнай пары! Хто не чакае яе цёплых, сонечных дзён!
 Яшчэ наўкол ляжыць глыбокі снег. Моцна скаваны лёдам азёры і рэкі. Але ўжо сінее неба, яскравей свеціць сонца, асядае снег. На таполях набракаюць пупышкі. Пройдзе тыдзень-другі – і вясна зазвініць капяжамі. Сонечнымі пырскамі загамоняць на вуліцах ручаінкі. Загрукоча на рэках лёд. Абудзіцца ад птушынага шчэбету маўклівы лес.
 Пяшчотна заспяваюць на вершалінах елак крыжадзюбы. З галінкі на галінку пачнуць пераскакваць сініцы. З далёкага поўдня прыляцяць на родныя азёры і балоты чароды гусей, качак, буслоў і жураўлёў.
 Прыйшла вясна. Хто ж з вашых крылатых сяброў прылятае раней? Разведчыкам вясны з’яўляюцца ў нас гракі. Праз тыдзень-паўтара пасля гракоў прылятаюць жаваранкі. А ўслед за жаваранкамі ляцяць шпакі, пліскі. У лясным гушчары сустракае вясну дзяцел.
 Шануйце птушак, не разбурайце іх гнёздаў!
(140 слоў)

З часопіса «Родная прырода»

Сказать спасибо
( Пока оценок нет )
Переслать в:
Кapoткi змecт твораў | Краткое содержание произведений
Добавить комментарий