Якуб Колас — Родныя вобразы — Адказы на пытанні

Якуб Колас

  1. Працай рольніка створаны свет "спелай нівы, ціхай жальбы палёў". Першыя дзве страфы верша ўяўляюць сабой зварот лірычнага героя да розных вобразаў Бацькаўшчыны.
  2. Тры апошнія страфы верша канкрэтызуюць пейзажны малюнак. У лірычнага героя выклікаюць замілаванне наступныя малюнкі:

Толькі я лягу і вочы закрыю,
Бачу я вас прад сабой.
Ціха праходзіце вы, як жывыя,
Ззяючы мілай красой.

Чуецца гоман мне сьпелае нівы,
Ціхая жальба палёў,
Лесу высокага шум-гул шчасьлівы,
Песьня магутных дубоў…

Вобразы мілыя, вобразы смутныя,
Родныя вёскі і люд,
Песні цягучыя, песні пакутныя!..
Бачу і чую вас тут.

  У вершы меладычна вымаўляюцца словы ў сказах, арганізаваных ў вершаваныя радкі памерам (чатырохстопным дактылем у першым-трэцім радках, трохстопным — у другім-чацвёртым радках страфы), перакрыжаванай рыфмай, гукапісам.
  3. Псіхалогія герояў з верша "Родныя вобразы" і рольніка з аднайменнага верша падобны сваім ўспрыманнем рэчаіснасці — шчырасцю патрыятычнага пачуцця, замілаваннем вобразамі Бацькаўшчыны: узгорачкамі поля, рэчкамі, курганамі, лясамі

Сказать спасибо
( 2 оценки, среднее 3.5 из 5 )
Переслать в:
Кapoткi змecт твораў | Краткое содержание произведений